AG Neovo pomaga uczyć …

Polscy studenci mogą uczyć się na najlepszym z dostępnych aktualnie na świecie sprzęcie.

Wydziały Stomatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz Łodzi wyposażone są w symulatory KaVo, wyposażone w wyświetlacze AG Neovo.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu docenił najwyższą jakość AG Neovo, wyposażając swoje sale w 60 sztuk monitorów DR-17P.

Również Akademia Medyczna w Łodzi wyposażyła swoje sale w 72 sztuki monitorów AG Neovo,  potwierdzając tym samym ich jakość i możliwości jakie oferują.