FAQ

Rozwiązywanie problemów dotyczących wyświetlacza

 1. Brak obrazu

  • Sprawdź, czy włączone jest zasilanie wyświetlacza.
 2. Nie świeci wskaźnik zasilania LED

  • Sprawdź, czy adapter zasilania jest prawidłowo podłączony do wyświetlacza.
  • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do adaptera zasilania.
  • Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.
  • Sprawdź, czy zasilanie prądem elektrycznym jest dostępne w gnieździe zasilania. Użyj inne urządzenie do sprawdzenia zasilania.
 3. Brak obrazu

  • Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.(Przesuń mysz lub naciśnij dowolny przycisk klawiatury, aby przywrócić działanie komputera)
 4. Pomarańczowy kolor diody LED zasilania

  • Sprawdź, czy włącznik komputera lub źródła video znajduje się w pozycji „ON (Włącz)”.
  • Sprawdź, czy jest prawidłowo podłączony kabel źródła video.
 5. Nierówny obraz lub tekst

  • Upewnij się, że rozdzielczość sygnału video wynosi 1024 x 768 dla wyświetlaczy 15″ i 1280 x 1024 dla wyświetlaczy 17″ i większych.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na 1 sekundę w celu uruchomienia automatycznej regulacji.
  • Wyreguluj zegar i fazę w menu OSD w celu dokładnego dostrojenia. (Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dostosowanie posiadanego wyświetlacza” tego podręcznika użytkownika)
 6. Nierówny obraz lub tekst

  • Upewnij się, że rozdzielczość sygnału video wynosi 1024 x 768 dla wyświetlaczy 15″ i 1280 x 1024 dla wyświetlaczy 17″ i większych.
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na 1 sekundę w celu uruchomienia automatycznej regulacji.
  • Wyreguluj zegar i fazę w menu OSD w celu dokładnego dostrojenia. (Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dostosowanie posiadanego wyświetlacza” tego podręcznika użytkownika)
 7. Nieprawidłowe wyśrodkowanie obrazu

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na 1 sekundę w celu uruchomienia automatycznej regulacji.
 8. Brak niektórych linii

  • Wyreguluj pozycję w poziomie i w pionie w celu dokładnego dostrojenia. (Szczegółowe informacje znajdują się w części „Dostosowanie posiadanego wyświetlacza” tego podręcznika użytkownika)
 9. Na ekranie znajdują się czerwone, zielone, niebieskie lub czarne punkty.

  • Panel TFT LCD składa się z milionów małych tranzystorów. Uszkodzone tranzystory powodują wyświetlanie czerwonych, zielonych, niebieskich lub czarnych punktów.

Dla wyświetlaczy LCD AG Neovo

1. Jaka jest optymalna rozdzielczość dla wyświetlacza?

Wyświetlacz LCD zawiera stałą liczbę pikseli. Jeśli odbierany jest sygnał o niższej rozdzielczości niż rozdzielczość natywna, musi zostać przeskalowany poprzez interpolację z przelicznikiem obrazu. Dla optymalnej wydajności wyświetlacza należy ustawić rozdzielczość natywną:

Natywna rozdzielczość wyświetlaczy LCD:
1024 x 768 dla wyświetlaczy o rozmiarze 15″
1280 x 1024 wyświetlaczy o rozmiarze: 17″, 17,4″, 18″, 19″
1600 x 1280 wyświetlaczy o rozmiarze: 20,1″ i większych
1440 x 900 dla Szerokoekranowy wyświetlacz o rozmiarze: 19″
1680 x 1050 dla Szerokoekranowy wyświetlacz o rozmiarze: 22″
1366 x 768 dla Szerokoekranowy wyświetlacz o rozmiarze: 32″
1920 x 1080 dla Szerokoekranowy wyświetlacz o rozmiarze: 42″

2. Jak można skontaktować się z pomocą techniczną AG Neovo?
Z pomocą techniczną AG Neovo można skontaktować się wysyłając zapytanie przez stronę kontaktową.

3. Gdzie można uzyskać najnowsze sterowniki z obsługą Win NT/2000 i Win XP?
Najnowsze sterowniki można pobrać ze strony pobierania.

4. Na stronie sieci web AG Neovo nie ma określonego sterownika dla posiadanego wyświetlacza i systemu operacyjnego. Co należy zrobić?
W systemie operacyjnym Windows 95 lub w wersji wyższej można używać sterowników systemowych plug and play.

5. Czy mój wyświetlacz jest zgodny z komputerami Macintosh?

Tak, wszystkie wyświetlacze AG Neovo są zgodne z komputerami Macintosh poprzez port VGA lub DVI z wejściami cyfrowymi.
Może być konieczne uzyskanie adaptera VGA do Mac lub adaptera DVI do ADC. Dla komputerów Macintosh nie są potrzebne sterowniki programowe.

6. Jak prawidłowo czyścić wyświetlacz?
Dla wyświetlaczy AG Neovo z technologią szkła optycznego NeoV™ i zewnętrzną płytą szklaną, można używać dostępnych w handlu środków do czyszczenia ekranów komputerowych lub środków do czyszczenia obiektywów, np. dla okularów słonecznych i polerować je miękką szmatką. Można także stosować wilgotną szmatkę z łagodnym mydłem, ale nie należy stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych. Nie zalecamy także częstego używania środków czyszczących do obudowy opartych o amoniak, ponieważ mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę optyczną wyświetlacza.
Dla wyświetlaczy AG Neovo bez technologii szkła optycznego NeoV™, zaleca się używanie środków czystości przeznaczonych do czyszczenia wyświetlaczy LCD i nie należy stosować silnego naciskania powierzchni.

7. Co można wykonać przez jedno-dotykową automatyczną regulację?
W trybie analogowym przez port VGA, funkcja automatycznej regulacji rekalibruje fabryczne ustawienia domyślne i re-centruje obraz na środku ekranu poprzez kontrolowanie skalowania, porównując wewnętrzne zegary z wejściem video i synchronizacją.

8. Dlaczego jedno-dotykowa automatyczna regulacja działa w trybie DVI?
Funkcja automatycznej regulacji jest przeznaczona do trybu analogowego działającego wyłącznie przez port VGA. Wejścia cyfrowe nie wymagają tej rekalibracji.

9. Czy mój wyświetlacz obsługuje obydwa standardy video NTSC i PAL?
Tak. Modele wyposażone w funkcję wejścia video (adaptery video S-video, CVBS lub Component) obsługują systemy NTSC i PAL i inne główne standardy video. Szczegółowe informacje dla każdego modelu znajdują się w podręczniku użytkownika.

10. Jak przełączać w AG Neovo sygnały wejścia tunera TV-01 TV?
Dla S-15V i M-15V można zastosować przełącznik na pilocie zdalnego sterowania tunera TV-01 AG Neovo do przełączenia pomiędzy sygnałami video i pc.
Dla wszystkich innych modeli z wejściami video, do ręcznego wyboru sygnału wejścia należy używać menu OSD (On Screen Display Menu [Menu ekranowe]).